Obligacje z możliwością zamiany na akcje

Obligacje z możliwością zamiany na akcje

Jednym z rodzajów papierów wartościowych, którymi są obligacje, istnieją te, które dają możliwość zamiany ich na akcje. Dane przedsiębiorstwo dokonuje emisji obligacji tak zwanych zamiennych, czyli daje możliwość obligatariuszowi na wymianę w ich określonym terminie na akcję przedsiębiorstwa. Obligacje są formą kredytu lub pożyczki, której udziela się firmie, a ona zobowiązuje się do ich wykupienia w określonym czasie wraz z należnymi odsetkami. Niekiedy zdarza się tak, że posiadacz tych papierów wartościowych może je wymienić na akcję, czyli stać się udziałowcem w firmie. Niekiedy jest to korzystne. Ponieważ na wstępie są określane warunki zamiany. Przedsiębiorca ustala ile akcji może nabyć obligatariusz za wartość jednej obligacji i w jakim czasie. Zatem posiadacz tak skonstruowanej umowy papierów wartościowych, może dokonać zakupu akcji przedsiębiorstwa po stałej, ustalonej cenie w momencie, kiedy ich wartość rynkowa będzie znacznie przewyższać te ustalenia i odsprzedać je z większym zyskiem, aniżeli przyniósłby mu wykup prze przedsiębiorstwo wyemitowanych obligacji. Oczywiście jest to najlepsza sytuacja inwestycyjna, która może się przytrafić pod warunkiem, że wybrane przedsiębiorstwo zanotuje wzrost podczas posiadania jego obligacji. Poza tym inwestycja niezbyt dużego ryzyka.