Działania polityki walutowej

Działania polityki walutowej

Kurs walut w dużej mierze zależy od polityki walutowej danego państwa. Jest to bardzo ważnym mechanizmem w działaniach rządu. Gdyż wpływając na kurs waluty mogą oni w odpowiedni sposób wpływać na gospodarkę i doprowadzić do wzrostu gospodarczego. Mniej więcej to chciał zrobić nowy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wyemitować dodatkowe pieniądze i w odpowiedni sposób kształtować kurs walutowy, aby pobudzić gospodarkę swojego kraju, a co za tym zwiększenia wartości dolara. Tak naprawdę wartość danej jednostki pieniężnej ma ogromne znaczenie dla gospodarki. W Polsce wzrost gospodarczy jest niewielki, dlatego też kurs utrzymuje się na stałym poziomie, a niekiedy poprzez pewne wahania gospodarcze lub polityczne wpływa na jej zmniejszenie. Zatem polityka walutowa ma na celu ciągłe badanie i wpływanie na wartość waluty swojego kraju. Może ustalić jej stały kurs, który nie powinien ulegać odchyleniom pomiędzy stałymi cenami maksymalnymi i minimalnymi. Wtedy państwo ma do dyspozycji interwencję banku centralnego. Można także wartość pieniądza ustalać na podstawie kursu innej waluty tak, aby to ona była wyznacznikiem wartość waluty w kraju. Jest to swoisty rodzaj zaczepu, czyli za jaką sumę można nabyć wybraną walutę i ustala się poziom stały. Zatem wyznacznikiem kursu waluty jest inna waluta.