Czym są obligacje?

Czym są obligacje?

Obligacje to swoiste papiery wartościowe, które są emitowane przez państwo, samorządy lub przedsiębiorstwa. Tak naprawdę to nic innego, jak forma kredytu, którego udziela kupujący wybranej jednostce emisyjnej. W rzeczywistości obligacje nie dają żadnych uprawnień. Osoba posiadające je nie może brać udziału w walnych zgromadzeniach przedsiębiorstwa i być jego współwłaścicielem. Obligacje są pewnego rodzaju kredytem udzielonym emisariuszowi, który zobowiązuje się do ich wykupu i zwrotu odsetek. Można powiedzieć, ze są one jedną z pewniejszych inwestycji. Zwłaszcza te emitowane prze państwo. Jednak nie można liczyć na zbyt wielkie zyski z obligacji skarbowych. Zupełnie inna forma korzyści finansowych niosą obligacje z danego przedsiębiorstwa, ale tutaj ryzyko, że nie wykupi on ich od posiadacza pozostaje duże. Poza tym obligacje wykupione na długi okres wiążą się z ryzykiem straty, a to głównie przez kształtujące się stopy procentowe. Mimo wszystko większość osób, które boją się inwestycji, woli skupiać się na zakupie obligacji i to głównie pochodzących od państw. Obligacje można zakupić w formie krótkoterminowej lub długoterminowej. Zdarzają się także obligacje wieczyste i wtedy ich właściciel otrzymuje rentę dożywotnią. Chcąc inwestować w obligację lepiej wybierać krótkoterminowe okresy.