Indeksy podstawowe Giełdy Papierów Wartościowych

Indeksy podstawowe Giełdy Papierów Wartościowych

Indeks jest to wskaźnik giełdowy obliczany na podstawie wartości spółek, które wchodzą jego skład. Pierwszym i zarazem najbardziej ogólnym wskaźnikiem polskiej giełdy jest WIG – Warszawski Indeks Giełdowy zbiorczo opisujący zachowania spółek z całego szerokiego rynku czyli obecnie prawie 350 spółek. WIG funkcjonuje na warszawskim parkiecie od początku istnienia giełdy – to jest od 16 kwietnia 1991 roku. W ramach giełdy Papierów Wartościowych możemy wyszczególnić 3 indeksy, w których skład wchodzą spółki zweryfikowane pod względem wartości. Mam tu na myśli WIG20 – indeks największych i charakteryzujących się największą płynnością 20 spółek giełdowych, WIG40 – skupiający spółki średnie w ilości 40 oraz WIG80 – indeks, w skład którego wchodzą spółki małe (80 spółek). Powyższe indeksy mają charakter dochodowy co oznacza, ze przy ich obliczaniu bierze się pod uwagę ceny zawartych w nich akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Nieco inaczej naliczany jest indeks WIG PLUS, będący uzupełnieniem indeksów WIG20, WIG40 i WIG80 o spółki należące do segmentu 5PLUS, w skład którego wchodzą spółki o wartości rynkowej mieszczącej się w przedziale 5 – 50 mln euro. WIG PLUS jest indeksem cenowym, który bierze pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji nie uwzględniając jednocześnie dochodów z tytułu dywidend.