Wpływ państwa na kurs walut

Wpływ państwa na kurs walut

Na kurs danej waluty duży wpływ ma państwo. Odgórnie ministrowie i rząd ustalają tak zwany sztywny kurs waluty. Czyli wyznaczają granice jej wartości od najwyższej do najniższej. Zatem waluta może wahać się w swej wartości pomiędzy granicami wytyczonymi przez państwo. Natomiast jej wartość kształtują także czynniki nie zależne od rządu. Wpływ na nią ma sytuacja gospodarcza, oraz popyt i podaż. Gdyż nadal mamy do czynienia z rynkiem, na którym te dwie siły występują. W dużej mierze to one kształtują ceny. Nie jest to także obojętne dla rynku walutowego. Jeżeli zwiększa się popyt na dane dobro, to wiadomym staje się, że cena waluty ulegnie wzrostowi. Natomiast, kiedy podaż jest większa, a ilość chętnych do zakupu dużo mniejsza, wpłynie to na obniżenie jej ceny. Podaż jest tym, co rynek oferuje, a popyt tworzą klienci na danym rynku, którzy chcą kupić wybrane dobro. Oczywiście państwo ma wpływ na wysokość waluty. Po tym, jak ustalą jej cenę minimalną i maksymalną, a inne czynniki spowodują na przykład jej wzrost, to bank centralny ogłosi jej dewaluację, czyli obniży jej wartość. Lub może sięgnąć także po inny mechanizm, jakim jest rewaluacja, czyli podniesieniem jej wartości. Oczywiście taka potrzeba zajdzie w momencie, kiedy odchylenie od wyznaczonej wartości waluty okaże się zbyt niskie od ustalonego.